<%=Club.Nombre %>

Documents Temporada

Casals Fundació
Aproximació als Casals de la Fundació
Declaració responsable COVID
Declaració responsable per l'accés a instal·lacions esportives
Full d'autorització de participació
Full d'autorització de participació dels Casals d'Estiu 2021
Horaris entrenaments i altres 2021-2022
Horaris entrenaments i altres temporada 2021-2022
LOPD Fundació
LOPD famílies Fundació
Normativa interna 2021-2022
Normativa interna 2021-2022
Protocol partits 2020-2021
Protocol assistència públic partits 2020-2021 (COVID)
Quotes temporada 2021-2022
Detall de les quotes per a la temporada 2021-2022
Roba esportiva 2021-2022
Roba 2021-2022