<%=Club.Nombre %>

Documents Temporada

Full d'autorització de participació
Full d'autorització de participació dels Casals d'Estiu 2021
Casals Fundació
Aproximació als Casals de la Fundació
Declaració responsable COVID
Declaració responsable per l'accés a instal·lacions esportives
Protocol partits 2020-2021
Protocol assistència públic partits 2020-2021 (COVID)