<%=Club.Nombre %>

Normativa club

NORMATIVA INTERNA DE LA FUNDACIÓ PRIVADA ESPORTIVA L’HOSPITALET ATLÈTIC

Aquesta normativa estableix un marc formal d’informació, normes i organització i, alhora, un règim disciplinari bàsic. L’objectiu és el de facilitar el bon desenvolupament de l’activitat i garantir la bona convivència entre les persones que formem aquest projecte. Al web www.hospitaletatletic.com trobareu tota la resta d’informació necessària.

 

INFORMACIÓ GENERAL                                           

 • Durant la temporada podeu transmetre a l’entrenador/a qualsevol informació relacionada amb els vostres fills o filles que considereu rellevant i que creieu podrà servir d’ajut per individualitzar la seva integració.
 • Amb l’entrenador/a no s’han de tractar temes relacionats amb el joc, ni amb el joc d’altres jugadors/es.
 • Davant dubtes, situacions o conflictes que no pugueu solucionar amb l’entrenador/a, teniu a la vostra disposició, a l’hora de l’entrenament, el coordinador/a de la categoria del vostre fill/a.
 • En el cas de no poder solucionar una situació amb el vostre coordinador/a o davant una urgència un dia de partit podeu trucar o deixar un missatge al número 692 73 05 33 i des de direcció ens posarem en contacte amb vosaltres.
 • Recomanem que davant qualsevol situació de dubte o conflicte ens informeu el més aviat possible.
 • La informació general necessària es farà arribar mitjançant llistes de difusió de WhatsApp, garantint la privacitat de les persones que formen part d’aquestes llistes. Els grups de WhatsApp per equip gestionats des del club seran unidireccionals.
 • Davant problemes amb els estudis i/o de comportament, la direcció es troba a la vostra disposició per col·laborar, si ho consideren adient, en el procés de millora.
 • L’accés a la zona de vestidors serà exclusivament per jugadors, jugadores i personal tècnic i de l’entitat. Les famílies podran passar si han d’acompanyar al seu fill/a al fisioterapeuta o durant els dies de pluja si la consergeria de la instal·lació ho considera adient.
 • El Club no es farà responsable de la desaparició de telèfons mòbils, ni aparells electrònics, ni vehicles (de tota mena) ni de qualsevol objecte de valor que no sigui necessari per la pràctica esportiva. Recomanem no portar-los a la instal·lació.
 • La creació dels equips depèn del criteri i decisions de l’àrea esportiva. Aquests es confeccionaran amb la intenció de fer els grups de la manera més adequada possible per afavorir la formació dels jugadors/es. El canvi d’equip o categoria és un fet habitual i es pot gestionar si s’enfoca positivament de manera conjunta.
 • La nova incorporació al club depèn de les places disponibles a cada categoria i nivell, i del grau d'interès del jugador/a en l’activitat.

AFICIÓ – PARTITS

 • Els dies de partit no s’han de tractar temes esportius amb l’entrenador/a, respectant l’espai de l’entrenador/a, sobretot després d’un partit. Durant la setmana us podreu comunicar amb el vostre coordinador/a.
 • El comportament dels aficionats i aficionades de la Fundació serà SEMPRE respectuós amb l’àrbitre i amb l’equip i afició rival.
 • L’objectiu de l’afició ha de ser animar al seu equip, creant un ambient d’esportivitat i germanor i sempre respectant als nostres jugadors/es i entrenadors/es.
 • No es poden donar instruccions als jugadors i jugadores del nostre equip. Deixem que l’entrenador/a i les nenes i nens siguin els protagonistes del joc.
 • Si el comportament de l’afició rival no és el correcte, la nostra afició ha de preservar el millor escenari possible per als vostres fills i filles.

EQUIPS

En el moment que passem a formar part de la Fundació establim tots i totes un compromís amb una entitat, un equip i uns companys/es:

Assistència

 • Els jugadors/es que no poden entrenar un dels dies de la setmana degut a que realitzen altres activitats poden comunicar-ho al seu coordinador/a per tal de recuperar-lo en un altre horari, sempre i quan sigui possible.
 • Es obligatori comunicar i justificar les absències a l’entrenador/a mitjançant missatge privat i abans de començar l’entrenament (amb el màxim d’antelació possible).
 • Es prega faltar només per motius que no permetin la pràctica esportiva o per causes personals. La resta de faltes seran considerades insuficientment justificades.
 • Els jugadors i jugadores que no poden assistir a un partit per motius personals han d’avisar, com a mínim, abans de l’inici de l’últim entrenament de la setmana per facilitar l’elaboració de les convocatòries.
 • Si un jugador/a entrena menys del 50 % dels entrenaments de la setmana o té problemes per lesió, la direcció esportiva valorarà la seva convocatòria en funció de la situació personal i de l’equip.
 • Si un jugador/a acumula moltes faltes durant un trimestre es valorarà la seva convocatòria als partits.
 • Els jugadors o jugadores sancionats pel club o sancionats per la federació tenen l’obligació d’assistir, com els convocats/des, al partit (des de l’hora de convocatòria).
 • L’absència al partit d’un jugador/a convocat/da es considerarà falta greu (exceptuant absències realment justificades).
 • Els jugadors i jugadores estan obligats a arribar puntuals a l’hora de convocatòria establerta per l’entrenador/a (l’hora dependrà del criteri de cada entrenador/a).

Entrenaments

 • Els jugadors/es arribaran, com a màxim, 15 minuts abans de l’inici de l’entrenament.
 • Als entrenaments tots els jugadors/es tenen l’obligació de portar la seva ampolla d’aigua.
 • Abans de l’inici de l’entrenament els jugadors/es han d’esperar asseguts i entraran per la part central del camp un cop el coordinador/a de camp o l’entrenador/a els avisi.
 • Els vestidors estaran oberts per a les categories més petites, amb la possibilitat que els pares, mares o tutors/res entreu per ajudar-los/les si fos necessari.
 • En el cas dels més grans, els jugadors/es es canviaran i dutxaran sols i soles. Si es dona qualsevol incident, preguem ens ho comuniqueu el més aviat possible.
 • Els jugadors i jugadores no poden entrar a les sales de material.
 • Tot jugador i jugadora està obligat a entrenar només amb la roba de la Fundació.
 • Els dies de pluja per defecte hi haurà entrenament. Un entrenament es suspendrà quan es comuniqui pel canal oficial de comunicació del club. En aquest cas no caldrà assistir. Si l’entrenament és abans d’un partit, l’entrenador/a es posarà en contacte per fer la convocatòria.
 • A partir de la categoria infantil els jugadors/es marxaran sols un cop finalitza l’entrenament.

Partits

 • En cas de lesió el dia de partit o davant d’una situació conflictiva el telèfon d’urgència és el 692 73 05 33
 • Tot jugador/a està obligat/da a assistir als partits uniformat només amb la roba de la Fundació i la motxil.la del club.
 • Durant la convocatòria, abans d’entrar als vestidors, els jugadors/es estaran asseguts, tranquils i en equip.
 • A partir de la categoria Benjamí (inclosa) les famílies no poden entrar al vestidor, excepte si l’entrenador/a ha de marxar per motius de club i ho proposa a les famílies.
 • Es recomanarà als entrenadors/es fomentar l’hàbit de dutxa. A partir de la categoria Benjamí (inclosa), els jugadors/es que es dutxin seran responsabilitat de l’entrenador/a.
 • Cap jugador/a que no hagi estat convocat per l’entrenador/a o la direcció esportiva podrà jugar un partit encara que s’hi presenti amb la roba de joc.
 • Als partits els jugadors/es dels equips de F7 tenen l’obligació de portar la seva ampolla d’aigua.

TEMPS DE JOC

 • L’objectiu general és que els jugadors/es puguin gaudir tots i totes del temps i els  partits necessaris,  donant un valor relatiu al temps de joc sense entrar en comparatives. El temps de joc ha de ser l’òptim per a cada jugador/a. Alhora també hi intervindran més criteris aportats per l’entrenador/a en funció de l’edat i categoria dels jugadors/es
 • El temps de joc mínim als equips de futbol 7 és de dos quarts.
 • A partir de la categoria infantil els jugadors/es tenen l’obligació de participar.

 

RÈGIM DISCIPLINARI

Jugadors/es

La intenció principal és haver d’aplicar sancions el mínim de cops possible gràcies al treball de totes les parts

 • L’aplicació de sancions a jugadors/es no s’aplicaran el mateix dia (excepte en situacions puntuals) per tal de fer una acció i comunicació correcte amb el jugador/a i amb les famílies (en els casos que sigui necessari).
 • L’àrea esportiva i de cooperació és l’encarregada de valorar l’aplicació de les mesures en relació a les faltes de comportament (valors) i a l’aplicació de les normes d’assistència, entrenaments  i partits. Les posteriors sancions poden esser de diferents tipus en funció de la repetició i la gravetat:
 1. Reducció de temps de partit (gestió interna d’equip).
 2. Reducció de temps d’entrenament (exclusió entrenament per comportament).
 3. No convocatòria per un o varis partits (causes d’assistència, uniformitat, comportament, exclusions entrenament).
 • En aspectes relacionats amb la normativa d’assistència es tindrà en compte el context  de cada situació individual (justificacions, trajectòria i compromís).
 • El club es reserva la possibilitat de donar de baixa un jugador/a degut a temes disciplinaris de gravetat.

Règim general  (faltes greus)

Els següents supòsits seran motius per causar la baixa a qualsevol persona vinculada a l’entitat:

 • L’ús d’un llenguatge que fomenti o inciti a la violència
 • Qualsevol participació en actes violents
 • Actes d’injúria u ofensa greus cap a persones de l’entitat o cap a l’entitat mateixa
 • El fet de dirigir-se mitjançant amenaces, faltes de respecte i/o intimidació cap a qualsevol persona que formi part de l’entitat
 • No respectar ni acceptar les normes que regeixen el funcionament de la  instal·lació
 • En el cas de fer un ús inadequat d’imatges o dades
 • Faltes continuades d’assistència per part dels jugadores/es o faltes greus d’assistència (no presentar-se al partit quan el jugador/a està convocat/convocada)
 • En el cas de no complir amb les condicions econòmiques que s’indiquen a l’apartat ‘quotes’ (en els casos de lesions de llarga duració el club decidirà quin import de les quotes quedarà exempt)
 • Si el jugador/a, amb llicència en vigor, entrena amb un altra club

FISIOTERAPEUTA  

 • Els jugadors i jugadores que poden entrenar i necessiten servei de fisioteràpia ho faran fora de l’horari del seu entrenament.
 • L’horari de Fisioteràpia es determinarà a la reunió d’inici de temporada i, puntualment, s’adaptarà a les circumstàncies de la setmana.
 • S'ha de demanar cita prèvia a través del següent enllaç RESERVIO
 • Durant l’atenció del fisioterapeuta els jugadors i jugadores en categoria infantil i inferiors hauran d’anar acompanyats del pare/mare i/o tutor/a.

 

DESCARREGAR EN PDF


Share on:

 • X (Twitter)