<%=Club.Nombre %>

Quotes

CONDICIONS ECONÒMIQUES TEMPORADA 2022-2023

  • Al quadre de quotes s’especifica la quantitat de les mateixes en funció de la categoria del jugador/a. Els preus de la roba obligatòria es troben a l’apartat – Botiga – Roba Oficial.
  • Les famílies que inscriguin a 2 o més germans/nes gaudiran d’un descompte del 10% en la quota de la matrícula:

2 germans/nes total Matricula 156,60€, 3 germans/nes total Matricula 234,90€. A totes les mensualitats s’aplicarà el mateix descompte per germans/nes que es troba al quadre annex.

  • Els pagaments de les quotes en EFECTIU seran trimestrals.

El pagament de la MATRÍCULA s’efectuarà entre el 29 d'agost i el 7 de setembre.

Pagament 1er TRIMESTRE (octubre, novembre i desembre) del 3 al 7 d’octubre.

Pagament 2on TRIMESTRE (gener, febrer i març) del 9 al 13 de gener.

Pagament 3er TRIMESTRE (d'abril, maig i juny) del 11 al 14 d'abril.

  • La revisió del metge obligatòria per disputar la competició de la Federació Catalana de Futbol (FCF) anirà a càrrec del jugador/a.
  • Els jugadors i jugadores que disputen la competició de la FCF han de fer els dos pagaments de la llicència (portal i mutualitat) a través del seu portal federatiu personal.
  • Els jugadors/res amb deute de la temporada 2021-2022 no podran formalitzar la matricula de la nova temporada fins que no hagin pagat el deute.
  • En el cas d’impagament per part del jugador/a aquest/a no podrà continuar amb l’activitat.
  • Les baixes voluntàries s’hauran de notificar abans del dia 25 del mes anterior, en cas contrari s'abonarà la quota corresponent.
  • Només en el cas de no iniciar-se la temporada (per prohibició de l'ús de la instal·lació) es procedirà a la devolució de l'import de la matricula.
  • En el cas d’aturades per causa de força major el club seguirà realitzant activitats mitjançant altres mitjans. En el cas de suspendre totes les activitats per períodes superiors a un mes de forma continuada, no es passarà el rebut corresponent.

QUADRE RESUM QUOTES FUNDACIÓ

DESCARREGAR EN PDF


Comparteix a: