<%=Club.Nombre %>

Projectes Socials

La Fundació es posa com a obligació, per a tots els infants que formen part de la nostra escola, el transmetre-li uns coneixements tant a nivell del joc del futbol com a nivell humà (igualtat substancial en la formació esportiva i en la formació en valors).

En definitiva és posar-nos el repte (per vocació) i posar els mitjans (estructura de personal qualificada i estructura dels coneixements) per fer realitat que els objectius que programem pels infants es facin realitat de la millor manera.

Per tant el nostre objectiu és utilitzar el marc de les experiències de l’esport com a eina formativa en valors i virtuts. Per això la formació en valors es transversal i, per tant, principi.

Per tal de reforçar aquesta educació en valors mitjançant l'esport, ja fa uns anys que es van posar en marxa diversos projectes socials.

La diada solidària 'Un nen, una joguina' podem dir que seria l'inici d'aquests programes socials, portant més de vint edicions celebrades. 

La temporada 2016-2017 vam posar en marxa un nou projecte d'inclusió social: 'Tots i totes podem!'.

Aquest programa sorgit a partir d'un acord de col·laboració entre la Fundació i l'Associació Alpi-AAS, entitat què es planteja com a missió fomentar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i promoure la sensibilització social de la comunitat en relació a aquestes persones, a través d'accions que promocionin una vida inclosa, tant per a les persones discapacitades intel·lectuals, com per les seves famílies.

Tenint en compte aquestes premisses i aprofitant per una banda que la Fundació treballa amb més de 300 nens i nenes d’entre 4 i 18 anys, i per l’altra, que Alpi treballa amb més de 50 persones amb discapacitats intel·lectuals d’entre 23 i 60 anys, vam posar en marxa aquest projecte de gestió en la mateixa ciutadania, autodeterminació, inclusió i integració social.

 

 

Un altre projecte puntual que fem des de l'any 2011 es tracta d'una col·laboració amb el 'Projecte Illes Salomón - Malaita Project' fent donació de roba i material esportiu.

 
No oblidem que l'educació en valors és fonamental per a fer una societat més justa, més solidària i més democràtica.

Share on:

  • X (Twitter)