<%=Club.Nombre %>

Enquesta de satisfacció

ENQUESTA DE SATISFACCIÓ

Amb l'objectiu de conèixer el grau de satisfacció de les famílies i els jugadors i jugadores i d'aquesta forma poder millorar el nostre servei d'atenció així com d'altres aspectes que envolten el dia a dia de la Fundació, us facilitem una enquesta de satisfacció i valoració totalment anònima.


És important tenir el màxim de respostes per tal de que sigui més efectiva.

Cliqueu a l'enllaç:

ENQUESTA DE SATISFACCIÓ


Share on:

  • X (Twitter)