<%=Club.Nombre %>

Pretemporada i revisió metge

REVISIONS MÈDIQUES FCF I ROBA DE JOC PARTITS PRETEMPORADA 2024-2025

REVISIONS MÈDIQUES LLICÈNCIES FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL (FCF)

A continuació adjuntem el comunicat emès per la FCF respecte a les revisions mèdiques que han de tenir vigents (al vostre portal podeu veure la data de caducitat de la vostra revisió mèdica) els jugadors/es amb llicència de la FCF:

Els federats hauran d'acreditar que són aptes per a la pràctica esportiva mitjançant la presentació d'un certificat mèdic actualitzat, en què haurà de constar expressament aquesta aptitud per fer esport, així com el nom del metge que l'expedeix, el número de col·legiat, la signatura i la data de superació del reconeixement mèdic, que en cap cas no podrà tenir una antiguitat superior a sis (6) mesos. Com a requisit obligatori per a la tramitació de cada llicència, els clubs hauran d’incorporar aquest document a través del gestor de llicències de la intranet federativa.

Els reconeixements mèdics tindran una vigència de dues temporades, llevat que el document estableixi una durada més curta.

Centres mèdics

Teniu l’opció de fer-ho al centre que considereu adient, aportant posteriorment al club el certificat per tal de pujar-lo a la intranet federativa.

Per tal d’oferir una opció més propera us fem arribar la següent proposta:

Els dies 05, 09, 24 i 25 de setembre oferirem l’opció de fer-vos la revisió a la nostra instal·lació. El personal del centre mèdic HCG Servicios sanitarios ens visitarà aquests dies a partir de les 17 hores. El cost de les revisions serà de 21 € i s’haurà de pagar a l'oficina de l'entrada.

ROBA DE JOC PARTITS PRETEMPORADA

Per als partits amistosos de pretemporada els jugadors i jugadores utilitzaran la samarreta, pantalons i mitjons de la temporada anterior.

Als nous jugadors/es i als jugadors/es a prova el club els informarà si han de portar o no roba de joc.


Share on:

  • X (Twitter)