<%=Club.Nombre %>

Transparència

En compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, volem facilitar l’accés a la ciutadania de les dades institucionals, organitzatives, econòmiques i patrimonials de l’entitat.

DOCUMENTS

ESTAT DE COMPTES ANUALS

TEMPORADA 2021-2022

TEMPORADA 2020-2021

ALTRES DOCUMENTS

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ

COMPOSICIÓ DEL PATRONAT

MEMÒRIES ANUALS

TEMPORADA 2021-2022

TEMPORADA 2020-2021

TEMPORADA 2019-2020

TEMPORADA 2018-2019

COMPLIANCE I PROTECCIÓ DE DADES

CANAL DE DENÚNCIES

PROTECCIÓ DE DADES (LOPD 3/2018)

En els diversos apartats del menú Fundació hi trobaràs informació sobre la nostra missió i objectius,  l’equip humà, els convenis de col·laboració i altres dades d’interès.

Anualment, la Fundació Enllaç rendeix comptes, d’acord amb la Llei davant del Protectorat, organisme oficial de supervisió de fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Paral·lelament, la Fundació Esportiva L’Hospitalet Atlètic se sotmet regularment a auditories externes que en certifiquen la bona gestió


Share on:

  • X (Twitter)