<%=Club.Nombre %>

Dossier de patrocini

Per dur a terme en condicions un projecte com el de la Fundació, i amb el mínim impacte econòmic cap a les famílies, és clau la captació de fonts d'ingresos extres: subvencions, patrocinis, donacions...

Amb la reforma de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge  tant particulars com empreses s'han vist afavorits amb un augment en les desgravacions fiscals pel concepte de donacions.

Font: Diari Ara

Sabem que l'època no és la idònia per tirar endavant projectes esportius i socials com el que ens ocupa, però per això creiem que és moment de treure forces, i fer veure a la societat que amb esforç, iniciativa, convicció i ganes tot és possible.

Tot això queda molt èpic, sí, però vostès es preguntaran, què podem oferir nosaltres a canvi?

Bé, podem afirmar, sense cap dubte, que la Fundació és un marc incomparable on poder demostrar públicament que hi ha empreses que encara donen suport a projectes com el nostre i que s'és capaç de confiar en joves professionals amb ganes i il·lusió.

Amb això pretenem que la col·laboració sigui mútua i que de la mateixa forma que vostès ens proporcionen mitjans per mantenir i millorar el projecte, nosaltres els representarem allà on anem, i per això us volem mostrar el nostre dossier de patrocini:


Comparteix a:

  • X (Twitter)