<%=Club.Nombre %>

Comunicat informatiu: Escola de Futbol Mascançà i Club Esportiu Pla d’Urgell


Els últims dos mesos han sorgit diverses informacions difoses per terceres persones i interessades en difondre la notícia que l’Escola de Futbol Mascançà i el Club Esportiu Pla d’Urgell es fusionaven en un sol Club.

Estudiada la situació i per tal que no quedin marges de dubtes per ningú i en especial per totes les persones que formen part dels dos clubs, les Juntes volem comunicar:

  • Els últims dos mesos s’han realitzat converses entre l’Escola de Futbol Mascançà i el Club Esportiu Pla d’Urgell arran d’una proposta externa rebuda per estudiar una possible fusió d’ambdós clubs. El projecte es veia ja des de l’inici de difícil execució en un breu espai de temps degut a l’envergadura del projecte i la quantitat d’esportistes a gestionar i per les diferents estructures organitzatives de les entitats.
  • Tot i això, i vista la bona sintonia entre Juntes i tenint clar que la pròxima temporada cada club disposaria dels seus equips de forma independent, en aquest espai de temps s’han celebrat algunes reunions per veure els diferents punts de vista, així com els punts forts i febles que podria suposar un futur acord.
  • Finalment, i després d’aquest primer estudi inicial, ambdós clubs veiem no factible en la situació actual qualsevol altra possibilitat que no sigui la de mantenir les estructures actuals, però si s’han establert enllaços, com a clubs veïns del Pla d’Urgell, per tal de col·laborar en aquells punts tècnics que siguin factibles i viables per augmentar el nivell de futbol de la comarca i sempre mantenint una bona amistat i diàleg fluid.

Ambdues entitats agrairem que qualsevol altra futura notícia que pugui sorgir per agents externs no se li doni veracitat ja que les respectives Juntes ja faran arribar informació veraç, precisa i concreta a cadascun dels membres que formen part del seu Club.

Atentament,

Presidenta E.F. Mascançà -  President Club Esportiu Pla d'Urgell


Comparteix a:

  • X (Twitter)