<%=Club.Nombre %>

Protecció de dades

Avís legal 

De conformitat amb el que estableix el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests, l’informem que mitjançant el marcatge de la casella accepta i proporciona de manera explícita el seu consentiment perquè les seves dades personals siguin tractades pel Club Esportiu Pla d'Urgell, garantint per part d’aquest, la seva seguretat i confidencialitat, amb la finalitat de formalitzar i gestionar inscripcions, tutelar els inscrits durant els entrenaments i competions, la gestió pròpia del club i la prevenció de les situacions que puguin afectar a la salut dels participants, així com l'enviament de comunicacions tant del mateix club com dels seus col·laboradors i/o patrocinadors. 

Per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat que contempla la Llei pot dirigir-se mitjançant comunicació escrita al Club Esportiu Pla d'Urgell, amb adreça postal a la Plaça Abadia, s/n (Centre Cultural), El Palau d'Anglesola, 25243 (Lleida); o bé enviant un missatge a l'adreça de correu electrònic <oficina@cepu.cat>.

 

 


Comparteix a:

  • X (Twitter)