<%=Club.Nombre %>

Noves inscripcions 2023-24!

Voleu jugar al CEPU? Benvinguts!

Preinscripció per la temporada 2023-2024.

Tingueu a mà la targeta sanitària del nen/a, el DNI i el número de compte bancari per tal d'emplenar tot el formulari.

Només són obligatòries les dades marcades amb asterisc *.


DADES PERSONALS
Nom *
Cognoms *
Data de naixement *
NIF/Nº Identificació *
Telèfons *
Domicili *
Localitat *
Província *
Codi postal *
Correu electrònic *
DADES FAMILIARS
Nom i cognoms del pare
Nom i cognoms de la mare
NIF/Nº Identificació del pare
NIF/Nº Identificació de la mare
Telèfon pare
Telèfon mare
Data naixement pare
Data naixement mare
Correu electrònic pare
Correu electrònic mare
DADES BANCÀRIES
Número de compte *
ALTRES DADES
Talla roba
Número targeta sanitària *
Germans al Club
Comentaris
INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
PORTER (S/N)
SEGURETAT SOCIAL
Adjunteu els següents documents - Grandària màxima per document: 4MB
DNI O NIE
Foto o imatge del DNI o el NIE

Connecta amb nosaltres

Segueix-nos a les nostres xarxes socials