<%=Club.Nombre %>

PROTOCOL COVID-19 (SALLISTA)

PROTOCOL COVID LOCALS _ CE CONSTÀNCIA

CAMP DEL SALLISTA

Identificació

L’aforament màxim de públic al recinte esportiu serà de 200 persones, del qual 140 places seran per els acompanyants de l’equip local i públic en general. S’haurà d’enviar un  llistat amb el nom, el DNI i el telèfon de 4 acompanyants per jugador que serà vàlid per tota la temporada, a l’adreça info@ceconstancia.com

Aquest llistat estirà al control d’accés, i cada persona, per poder entrar, s’haurà de identificar mostrant el DNI. No es permetrà l’entrada a qui no estigui al llistat o bé no es pugui identificar, o bé l’equip encara no hagi entregat el llistat al club.

Els jugadors/ores i tècnics hauran de presentar, de forma individual, el dia del partit al control d’accés, i degudament complimentat l’annex 1 de la FFIB “Formulari de Localització Personal”. Si no es fa entrega de l’annex 1 no es podrà entrar al recinte esportiu

Accés a les instal·lacions

Els acompanyants ingressaran a les instal·lacions per l’entrada del bar, i no ho podran fer fins que faltin 45 minuts per el començament del partit. Jugadors/es, tècnics i arbitres per l’entrada que hi ha passat el bar. En acabar el partit, tots els assistents, equip i acompanyant, tindran 15 minuts per sortir del recinte esportiu.

A l’entrada hi haurà disponibilitat de gel hidroalcohòlic. Es obligatori en tot moment l’ús de la mascareta dins les instal·lacions. Igualment que respectar en tot moment la distància de seguretat de 1,5 metres. A la zona de grades i voltant del camp hi ha uns punts negres marcats en terra que és el lloc que han d’ocupar les persones que entrin a les instal·lacions per garantir la distància de seguretat. Exceptuem la graderia coberta, que es destinarà als suplents dels 2 equips.

Protocol per als equips.

S’assignarà un vestidor per a cada equip, local i visitant, per poder guardar la roba durant el partit. No se podrà fer ús de les dutxes, i només el delegat d’equip podrà entrar als vestidors. Per tant jugadors han de venir canviats de casa.

Cada jugador/a i tècnic han de dur la seva pròpia botella d’aigua i no se podrà compartir en cap cas. El responsable de material del Club donarà barrals d’aigua als equips per a que puguin emplenar les botelles individuals quan faci falta.

Una part de la graderia coberta s’utilitzarà com a banquet dels jugadors/ores suplents on hauran de respectar la distància de seguretat i fer ús de la mascareta. Els banquets del camp de futbol quedaran reservats per als tècnics de cada equip.

Queda totalment prohibit per a totes les persones que venguin al camp de futbol entrar amb símptomes compatibles amb la Covid -19.

Moltes gràcies a tots per respectar i ajudar a fer respectar aquestes mesures amb màxima responsabilitat per al benestar de tots.

 

PROTOCOL COVID VISITANTS_ CE CONSTÀNCIA

CAMP DEL SALLISTA

Identificació

L’aforament màxim de públic al recinte esportiu serà de 200 persones, del qual 60 places seran per els acompanyants de l’equip visitant. S’haurà d’enviar llistat amb el nom, el DNI i el telèfon de cada un d’ells a l’adreça info@ceconstancia.com

De no rebre el llistat abans del divendres a les 20:00 hores anterior al partit, només es permetrà l’entrada al cos tècnic, jugadors i 2 directius. Aquest llistat estirà al control d’accés, i cada persona, per poder entrar, s’haurà de identificar mostrant el DNI. No es permetrà l’entrada a qui no estigui al llistat o bé no es pugui identificar.

Els jugadors/ores i tècnics hauran de presentar, de forma individual, el dia del partit al control d’accés, i degudament complimentat l’annex 1 de la FFIB “Formulari de Localització Personal”. Si no es fa entrega de l’annex 1 no es podrà entrar al recinte esportiu.

Accés a les instal·lacions

Els acompanyants ingressaran a les instal·lacions per l’entrada del bar, i no ho podran fer fins que faltin 45 minuts per el començament del partit. Jugadors/es, tècnics i arbitres per l’entrada que hi ha passat el bar. En acabar el partit, tots els assistents, equip i acompanyant, tindran 15 minuts per sortir del recinte esportiu.

A l’entrada hi haurà disponibilitat de gel hidroalcohòlic. Es obligatori en tot moment l’ús de la mascareta. Igualment que respectar en tot moment la distància de seguretat de 1,5 metres. A la zona de grades i voltant del camp hi ha uns punts negres marcats en terra que és el lloc que han d’ocupar les persones que entrin a les instal·lacions per garantir la distància de seguretat. Exceptuem la graderia coberta, que es destinarà als suplents dels 2 equips.

Protocol per als equips.

S’assignarà un vestidor per a cada equip, local i visitant, per poder guardar la roba durant el partit. No se podrà fer ús de les dutxes, i només el delegat d’equip podrà entrar als vestidors. Per tant jugadors han de venir canviats de casa.

Cada jugador/a i tècnic han de dur la seva pròpia botella d’aigua i no se podrà compartir en cap cas. El responsable de material del Club donarà barrals d’aigua als equips per a que puguin emplenar les botelles individuals quan faci falta.

Una part de la graderia coberta s’utilitzarà com a banquet dels jugadors/ores suplents on hauran de respectar la distància de seguretat i fer ús de la mascareta. Els banquets del camp de futbol quedaran reservats per als tècnics de cada equip.

Queda totalment prohibit per a totes les persones que venguin al camp de futbol entrar amb símptomes compatibles amb la Covid -19.

Moltes gràcies a tots per respectar i ajudar a fer respectar aquestes mesures amb màxima responsabilitat per al benestar de tots.


Comparteix a: