<%=Club.Nombre %>

CONTRA VIOLÈNCIA MASCLISTA

El Govern de les Illes Balears anima a tota la ciutadania, entitats públiques i privades a unir-se a aquest PACTE SOCIAL CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES. WEB>>> https://www.reaccionem.com/

La unió al pacte consisteix en llegir el manifest i que et comprometis a fer en el teu dia a dia les accions que et proposem. D'aquesta manera crearem una societat sense violències masclistes.

AQUEST ÉS EL PACTE DEL NOSTRE CLUB:
Donar a conèixer aquest pacte i ajudar a la seva difusió a nivell intern en la nostra organització entre entrenadors, jugadors, pares i membres de la junta directiva i a nivell extern mitjançant la nostra web, xarxes socials i notes de premsa.
Promoure els valors de la igualtat i la no-violència en la nostra institució.
Distrubuir material didàctic entre la nostra institució que editi el "institut Balear de la Dona" per donar a conèixer aquest pacte.
Instal·lar una lona publicitària al nostre estadi "Nou Camp" amb la imatge proporcionada pel "Institut de la Dona" per donar a conèixer aquest pacte.

 

MANIFEST PACTE CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

1.- Manifestem un contundent rebuig i condemna a les violències masclistes i als fonaments de la desigualtat que la sostenen. 

2.- Reconeixem les diferents formes d’exercir les violències masclistes i la diversitat de les persones que la pateixen. 

3.- Ens comprometem a implicar-nos de forma activa en la recerca i la construcció d’un espai lliure de violències masclistes. 

4.- Farem visible el fet que les violències masclistes no pertanyen a l’àmbit privat, sinó que són un problema de tota la societat, tant dels homes com de les dones. 

5.- Reconeixem que les desigualtats estan arrelades en la idea de la superioritat dels homes sobre les dones i en la imposició d’un únic model de ser i de comportar-se segons el gènere al que pertanyem. 

6.- Donarem suport a les dones que han patit o pateixen violències masclistes, tot respectant les seves decisions i els complexos processos on estan immerses. 

7.- Exigirem a les institucions que assegurin la protecció i el suport necessari a les dones afectades i a les seves filles i fills, així com les persones que en depenguin, mitjançant la dotació de recursos suficients i una coordinació efectiva. 

8.- Treballarem perquè les generacions futures es construeixin sobre el respecte i el tracte igualitari i no discriminatori per raons de sexe, d’orientació sexual o d’identitat de gènere. 

9.- Rebutjarem les agressions masclistes i denunciarem les situacions de desigualtat i violència sobre les que tinguem coneixement. 

10.- En definitiva, ens comprometem a construir una ciutadania respectuosa amb la diversitat, lliure de qualsevol tipus de violència masclista, oberta i inclusiva des d’una actitud proactiva.


Comparteix a:

  • X (Twitter)