En la passada assemblea general es van aprovar les cuotes per a la temporada 23/24, que podeu comprobar en este enllaç.