OK

Aquest lloc web fa servir cookies per garantir que tingueu la millor experiència usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i la nostra Política de cookies

<%=Club.Nombre %>

PARTITS I ENTRENAMENTS "SUSPESOS" FINS A NOU AVÍS.


Adjuntamen CIRCULAR de la FCF:

MESURES EXTRAORDINÀRIES DE PREVENCIÓ DEL CORONAVIRUS SARS-CoV2 EN COMPETICIONS D’ÀMBIT ESTATAL (NO PROFESSONAL) I TERRITORIAL:
 

Posem en coneixement dels nostres afiliats que a data d’avui s’ha rebut una comunicació de la Real Federació Española de Futbol, per la qual ha pres les següents
decisions:
- Decretar la suspensió a partir d’avui de tots els partits de les competicions de
futbol i futbol sala d’àmbit estatal no professionals, per un termini de dues
setmanes.
- Recomanar a les federacions territorials la suspensió a partir d’avui de tots els
partits de les competicions de futbol i futbol sala d’àmbit autonòmic, per un
termini de dues setmanes.
Vista aquesta comunicació, així com les mesures preventives de contagi del
coronavirus SARS-CoV-2 adoptades en el dia d’avui pel Comitè Tècnic del Pla de
Protecció Civil de Catalunya (Procicat) per emergències associades a malalties
transmissibles emergents d'alt risc.
Vist que en aquest assumpte ha de prevaldre la salut i el benestar dels afiliats (article
17è del Codi Ètic de l’FCF), essent el més aconsellable aplicar la mesura més
restrictiva possible per raons de salut pública, en cas de discrepància entre
recomanacions o indicacions de diverses institucions.
Atès que l’article 175.4 del Reglament General de l’FCF estableix que “En casos de
força major o circumstàncies excepcionals, la Junta Directiva de la Federació Catalana
de Futbol podrà suspendre totalment o parcial les competicions que organitzi, així com

avançar el començament de la temporada oficial de joc, o bé prorrogar-la, informant-ne la Secretaria General de l’Esport i donant-ne compte a la RFEF i a la primera Assemblea que se celebri”.

FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL
En atenció a tot l’anterior i d’acord amb les prerrogatives atribuïdes a la Comissió
Executiva de l’FCF en assumptes d’urgència notòria (article 30è dels Estatuts), aquest
òrgan ha pres els següents ACORDS*:
- Decretar la suspensió a partir d’avui de totes els partits de les competicions de
futbol i futbol sala organitzats per l’FCF, per un termini de dues setmanes.
- Decretar la suspensió a partir d’avui i per idèntic termini de totes les activitats
esportives i formatives organitzades per l’FCF.
- Deixar sense efecte la Circular 21 de l’FCF, de 10 de març, en tot allò que s’oposi
a l’anterior.
*aquests acords estaran subjectes a les indicacions que a cada moment emetin les
autoritats sanitàries i esportives.
La qual cosa es comunica per al vostre coneixement i als efectes adients.

Oriol Camacho i Martí
SECRETARI GENERAL
Barcelona, 11 de març de 2020.

 

 


Comparteix a: