<%=Club.Nombre %>

Protecciò de dades

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals seran tractades per la Unió Esportiva Sitges, amb domicili a l’Avinguda Port d’Aiguadolç s/n, 08870, Sitges i amb NIF G-58307992.

 2. FINALITATS

Sempre i quan ens hagi proporcionat el seu consentiment mitjançant la marcació de les respectives caselles establertes a l’efecte en el formulari, podrem tractar les seves dades per:

  • Remetre la Newsletter informativa del club, que serà sempre personalitzada i adaptada al seus interessos.
  • Remetre informació addicional relacionada amb la U.E. Sitges, com, per exemple, enquestes d’opinió, invitacions a esdeveniments, o productes del propi Club com descomptes o promocions, merchandising, productes digitals, etc.
  • Remetre informació, descomptes o promocions de tercers amb els que la U.E. Sitges pugui mantenir una relació comercial o de col·laboració, como per exemple els patrocinadors o sponsors del Club.

3. COMUNICACIÓ DE DADES

Les seves dades no seran cedides, venudes, llogades o posades a disposició de cap altre forma a cap tercer, tret d’aquells proveïdors de serveis de la U.E. Sitges, els quals realitzen determinades activitats per al Club (com per exemple l’enviament de la newsletter), però que en cap cas tractaran les dades per a finalitats pròpies. Alguns d’aquests proveïdors poden trobar-se  fora de la Unió Europea, tal i com s’indica a l’apartat 5 següent.

 4. DECISIONS AUTOMATITZADES

Per alguns serveis, podem tractar les seves dades personals utilitzant mitjans automatitzats. Això significa que determinades decisions es prenen de forma automàtica sense intervenció humana. 

5. TRANSFERENCIES INTERNACIONALS

La U.E. Sitges, pot tenir proveïdors internacionals que poden prestar els seus serveis des de fora de la UE, per tant és possible que les seves dades es tractin fora de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu. 

 En qualsevol cas, el Club s’assegurarà que aquests tractaments de dades es protegeixin sempre amb les garanties oportunes, que podran incloure:

  • Clàusules Tipus aprovades per la UE: Es tracta de contractes aprovats pel regulador Europeu, i que proporcionen les garanties suficients per a garantir que el tractament compleix amb els requisits establerts pel Reglament Europeu de Protecció de Dades.
  • Certificacions dels tercers: Per exemple, el Privacy Shield, acord marc entre la UE i Estats Units que estableix un marc estandarditzat per al tractament de dades d’acord als requisits del Reglament Europeu de Protecció de Dades.

6. DURACIÓ DEL TRACTAMENT

Totes les dades que ens proporcioni, seran tractades indefinidament, o fins que, vosté pugui considerar que ja no te interès en formar part del Club o rebre les nostres comunicacions. Un cop es doni de baixa, la U.E. Sitges conservarà les seves dades degudament anonimitzades amb finalitats estadístiques o d’estudi de mercat, sempre que sigui possible, o degudament bloquejades per a complir amb qualsevol obligació legal del Club.

7. EXERCICI DELS SEUS DRETS

En qualsevol moment podrà revocar el consentiment a qualsevol dels tractaments indicats anteriorment. 

Tanmateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat mitjançant comunicació per escrit dirigida a la direcció Avda. Port d’Aiguadolç S/N, 08870 de Barcelona (España), amb la referència “Dades Personals”, o bé per correu electrònic a lopd@uesitges.cat

A més, l’informem que podrà interposar reclamació davant l’Autoritat de Control competent si considera que la U.E. Sitges ha tractat les seves dades contravenint la present Política de Privacitat o qualsevol altre normativa vigent relacionada.


Comparteix a:

  • X (Twitter)