<%=Club.Nombre %>

Ideari del Club

El nostre gran repte és dissenyar un model d’entitat en els àmbits esportiu, econòmic i social, que sigui pioner, modèlic i referent a la nostra comarca. Per aconseguir-ho, ens hem proposat al llarg del nostre mandat i dins les  possibilitats de club, enriquir a l’entitat amb aquells recursos que ens permetin aconseguir-ho.

 

En l’àmbit esportiu, volem ser una entitat oberta a tots els nens i nenes de la ciutat i comarca que vulguin jugar a futbol, sense cap tipus de distinció per raons culturals, econòmiques, religioses o capacitats esportives. Dissenyarem i desenvoluparem un PROJECTE ESPORTIU ambiciós i de qualitat que contempli una formació continua des dels quatre anys fins l’etapa sènior. Es la nostra inquietud donar cabuda a tota la diversitat, sempre que els recursos ens permetin treballar en qualitat. Dotarem dins les nostres possibilitats, d’aquells recursos humans, materials, logístics..... que siguin necessaris per poder desenvolupar aquest projecte esportiu il·lusionant i emprenedor.

 

En l’àmbit econòmic, volem dissenyar i desenvolupar un PROJECTE ECONÒMIC  caracteritzat per la seva claredat i transparència que sigui viable i sostenible. Volem garantir que els diners ingressats en concepte de quota siguin destinats íntegrament a la formació de l’usuari i ens comprometem a treballar per generar altres recursos econòmic que ens ajudin aconseguir els nostres reptes.

 

Per últim, volem dissenya i desenvolupar un PROJECTE SOCIAL on les famílies us trobeu més integrades. Dissenyarem activitats al llarg la temporada que ens faci sentir el club, cosa de tots.

 

 

 

LA JUNTA DIRECTIVA

 


Comparteix a:

  • X (Twitter)