<%=Club.Nombre %>

Protecció de dades

INFORMACIÓ BÁSICA DE PROTECCIÓ DE DADES:

 

En compliment del deure d'informar als interessats de les circumstàncies condicions del tractament de les seves dades dels drets que l'assisteixen,

posem a la seva disposició la següent informació.

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:     Club Futbol Cubelles

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES: Gestionar i respondre la seva consulta.

CONSERVACIÓ DE LES DADES: Les dades es conserven el temps estrictament necessari per la relació i el que es exigible legalment, sent destruïdes posteriorment mitjançant els processos segurs de l'organització.

LEGITIMACIÓ PER A EL TRACTAMENT: Interès legítim de les parts per donar resposta a la sol·licitud d'informació.

DESTINATARIS DE LES SE VES DADES PERSONALS: No es preveuen cessions de dades excepte en aquells casos que existeixi una obligació legal. No hi ha previsió de transferències de dades internacionals.

ELS SEUS DRETS: Pot revocar el consentiment exercir els seus drets a accedir, rectificar, oposar-se, limitar, portar i suprimir dades escrivint a CF Cubelles, a Avinguda Onze Setembre, S/N, 08880, Cubelles, Barcelona a més d' acudir a

l'autoritat de control competent (AEPD).

Accepto les condicions de l'ús del formulari de contacte.

Accepto que les meves dades identificaries siguin incloses per a finalitats comercials exclusives del Club Futbol Cubelles.

 

AVIS LEGAL D'ÚS D'IMATGES (XARXES SOCIALS, BLOGS, ETC.)

 

En relació a la Llei Orgànica de Dret a l'Honor, a la intimitat i a la pròpia imatge, els informem de que l'empresa acostuma a realitzar fotografies de les nombroses activitats que realitza per incorporar-les a les nostres xarxes socials.

 

En compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals, sol·licitem la vostra autorització per poder publicar les fotografies que es realitzen a les xarxes socials, pàgina web i altres mitjans habituals.

 

Com l'únic interès que tenim es de donar-nos a conèixer a internet o promocionar el club, MAI us identificarem pel vostre nom i cognoms ni seran publicades en cap altre mitjà, garantint que el contingut no atemptarà en cap cas a l'honor, la intimitat i la pròpia imatge.

CFC


Comparteix a:

  • X (Twitter)