<%=Club.Nombre %>

Telepizza nou col.laborador del CFA ESpluguenc


Telepizza, de l'avinguda de Cornellà 59 d'Esplugues, col·labora amb la nostra entitat. L'esponsorització de Telepizza es farà visible al dorsal de la samarreta de joc i, també, tindrà visualització al nostre camp Salt del Pi i en diferents publicacions en xarxes socials.

Gràcies per la confiança.


Comparteix a:

  • X (Twitter)