<%=Club.Nombre %>

Comunicados / Adierazpenak

EASO SBT EZ OHIKO Batzar Nagusia   Asamblea EXTRAORDINARIA EASO SBT Klubeko Bazkide eta Familiei zuzendua.   Bazkide / Familia agurgarria:   Otsailean ospatu zen batzar nagusian konprometitu ginen bezela, 2019ko ekainaren 2an (igandea) La Salle Ikastetxeko areto nagusian ospatuko den Klubaren Ez Ohiko Batzar Nagusira deitzen zaitut.   Lehenengo deialdia 10,00tan ospatuko da (hortarako asanbladako kideen %50 egon beharko da gutxienez) eta bigarren deialdia 10,30tan izango da (parte hartzen duten bazkideen kopurua dena delako).   Gai zerrenda:        Jokatzen jarraitzen dugu.        Kirol proiektuaren aurkezpena.        EASO BAT 10 lan lerroen aurrerapenak.        Klubaren sozializazioa. Estatutoen aldaketa.        Galde eskeak.   Batzar hontan klubaren etorkizunerako hartuko diren erabakien garrantzia kontutan hartuta, bazkideak ez zeraten taldeko jokalari guztien familiei parte hartzera (boto eskubiderik gabe) gonbidatzen zaituztegu. Klubeko estutoen 21. artikuloa aplikatuz, Zuzendaritza Batzordeak hurrengo egunetan bidaliko du behar den informazioa, batzar orokorra baino lehenago aztertzeko denbora nahikoarekin. Aldez aurretik zure parte hartzea eskertuz, jaso ezazu agur bero bat, Esteban Basterretxea EASO SBT Lehendakaria   Destinatarios: Socios y Familias del Club   Estimado Socio / Familia:   Tal y como nos comprometimos en la asamblea celebrada en febrero, te convoco a la Asamblea Extraordinaria del Club, a celebrar el domingo 2 de junio de 2019 en el salón de actos del colegio La Salle.   La 1ª convocatoria tendrá lugar a las 10,00 h. (quedará válidamente constituida cuando concurran al menos el 50% de los miembros de la asamblea) y la 2ª convocatoria a las 10,30 h. (será válida cualquiera que sea el número de miembros asistentes a la misma).   Orden del día:        Seguimos jugando.        Presentación proyecto deportivo.        Avance en las 10 líneas EASO BAT.        Socialización del club. Cambio de estatutos.        Ruegos y preguntas.   Dada la importancia que tienen para el futuro del club las decisiones que se tomen en esta Asamblea, os invitamos a participar (sin derecho a voto) a todas las familias con jugadoras y jugadores en el club sin condición de socio. La Junta Directiva aplica para esta convocatoria el artículo 21 de los estatutos del club y enviará en próximas fechas la documentación oportuna con antelación suficiente para que pueda ser analizada antes de la celebración de la asamblea. Agradeciéndote de antemano tu asistencia, recibe un cordial saludo, Esteban Basterretxea Presidente EASO SBT  

FIN DE TEMPORADA   DENBORALDI BUKAERA Llegado el mes de mayo, algunos de nuestros equipos van llegando al final de sus competiciones. Sin embargo, también son muchos nuestros equipos que se encuentran inmersos en la fase decisiva de la temporada, tras un fin de semana espectacular de resultados: Fase de Ascenso del 1ª Nacional (17-19 de mayo en Santander). Campeonato de España Cadete (19-25 de mayo en Huelva y Valencia). Fase Final Campeonato de Gipuzkoa Junior y Cadete (18 y 25 de mayo en Tolosa). Campeonatos de Euskadi Infantil Rendimiento (25-26 de mayo y 1 de junio en Sestao) y, en caso de clasificarse, de España (9-15 junio en Galicia). Fase Final Alevín Rendimiento (19 de mayo) y su posterior Campeonato de Euskadi (25-26 de mayo y 1 de junio en Ortuella)… Al mismo tiempo, está vigente el compromiso adquirido por la Junta Directiva de celebrar una Asamblea antes del final de temporada, con el objetivo de repasar la situación general del club (económica, deportiva, organizativa, etc.). Teniendo en cuenta ambas realidades, planteamos el siguiente calendario: Asamblea extraordinaria a celebrar en La Salle el domingo 02/06/2019 por la tarde. Se enviará convocatoria e información con la antelación oportuna. Reuniones del Director Deportivo con los equipos del club a partir del día 3 de junio, con el objetivo de concretar planificación deportiva de cada equipo de cara a la temporada 2019/20 (entrenador/a del equipo, días de entrenamiento, competición a disputar, torneos, objetivos, etc.). Aprovechamos para informar de que estos próximos días se hará pública la oferta de verano del club (Saski Uda, Hobetuz y EASO Training Camp - Estella). Junta Directiva EASO SBT   Maiatzara iritsi eta gure taldeetako batzuk beraien lehiaketan bukaerara iristen hasi dira. Alere, asko dira baita ere denboraldiko fase garrantzitsuenera iristen hari diren gure taldeak, izan dugun asteburu zoragarri honen ondoren: 1ª mailako Nazional Igoera Fasea (maiatzak 17-19 Santander). Espaniako Kadete Txapelketa (maiatzak 19-25 Huelva eta Valentzia). Kadete eta Junior Gipuzkoako Txapelketako Azken Fasea (maiatzak 18 eta 25 Tolosa). Errendimenduko Infantil Euskadiko Txapelketa (maiatzak 25-26 eta ekainak 1 Sestao) eta, sailkatuz gero, Espaniako Txapelketa (ekainak 9-15 Galizia). Errendimenduko Alebin Azken Fasea (maiatzak 19) eta ondorengo Euskadiko Txapelketa (maiatzak 25-26 eta ekainak 1 Ortuella)… Aldi berean, denboraldi bukaera baino lehenago Asanblada orokorra antolatzeko Zuzendaritza Batzordeak hartutako konpromezua indarren dan. Helburua klubaren egorea orokorra aztertzea izango da (ekonomikoa, kirol arloan, antolakuntza, etb.). Bi egoerak kontutan izanda, egutegi hau planteatzen dugu: 2019/06/02 igande arratsaldean ez ohiko Asanblada antolatzea La Sallen. Deialdia eta informazioa behar den aurrerapenarekin bildaliko da. Kirol Zuzendariaren bilerak klubeko talde guztiekin ekainaren 3tik Aurrera, 2019/20 denboraldiari begira talde guztien planifikazioa zeazteko (entrenatzailea, entrenamendu egunak, jokatu beharreko konpetizioa, torneoak, etb.). Ondorengo egunetan klubaren udako eskeintza (Saski Uda, Hobetuz eta EASO Training Camp - Estella) publikoa egingo dela esateko aprobetxatzen dugu. EASO SBT Zuzendaritza Batzordea


1