<%=Club.Nombre %>

Asamblea EASO Batzarra 02/06/2019


EASO SBT EZ OHIKO Batzar Nagusia

 

Asamblea EXTRAORDINARIA EASO SBT

Klubeko Bazkide eta Familiei zuzendua.

 

Bazkide / Familia agurgarria:

 

Otsailean ospatu zen batzar nagusian konprometitu ginen bezela, 2019ko ekainaren 2an (igandea) La Salle Ikastetxeko areto nagusian ospatuko den Klubaren Ez Ohiko Batzar Nagusira deitzen zaitut.

 

Lehenengo deialdia 10,00tan ospatuko da (hortarako asanbladako kideen %50 egon beharko da gutxienez) eta bigarren deialdia 10,30tan izango da (parte hartzen duten bazkideen kopurua dena delako).

 

Gai zerrenda:

  1.        Jokatzen jarraitzen dugu.
  2.        Kirol proiektuaren aurkezpena.
  3.        EASO BAT 10 lan lerroen aurrerapenak.
  4.        Klubaren sozializazioa. Estatutoen aldaketa.
  5.        Galde eskeak.

 

Batzar hontan klubaren etorkizunerako hartuko diren erabakien garrantzia kontutan hartuta, bazkideak ez zeraten taldeko jokalari guztien familiei parte hartzera (boto eskubiderik gabe) gonbidatzen zaituztegu.

Klubeko estutoen 21. artikuloa aplikatuz, Zuzendaritza Batzordeak hurrengo egunetan bidaliko du behar den informazioa, batzar orokorra baino lehenago aztertzeko denbora nahikoarekin.

Aldez aurretik zure parte hartzea eskertuz, jaso ezazu agur bero bat,

Esteban Basterretxea

EASO SBT Lehendakaria

 

Destinatarios: Socios y Familias del Club

 

Estimado Socio / Familia:

 

Tal y como nos comprometimos en la asamblea celebrada en febrero, te convoco a la Asamblea Extraordinaria del Club, a celebrar el domingo 2 de junio de 2019 en el salón de actos del colegio La Salle.

 

La 1ª convocatoria tendrá lugar a las 10,00 h. (quedará válidamente constituida cuando concurran al menos el 50% de los miembros de la asamblea) y la 2ª convocatoria a las 10,30 h. (será válida cualquiera que sea el número de miembros asistentes a la misma).

 

Orden del día:

  1.        Seguimos jugando.
  2.        Presentación proyecto deportivo.
  3.        Avance en las 10 líneas EASO BAT.
  4.        Socialización del club. Cambio de estatutos.
  5.        Ruegos y preguntas.

 

Dada la importancia que tienen para el futuro del club las decisiones que se tomen en esta Asamblea, os invitamos a participar (sin derecho a voto) a todas las familias con jugadoras y jugadores en el club sin condición de socio.

La Junta Directiva aplica para esta convocatoria el artículo 21 de los estatutos del club y enviará en próximas fechas la documentación oportuna con antelación suficiente para que pueda ser analizada antes de la celebración de la asamblea.

Agradeciéndote de antemano tu asistencia, recibe un cordial saludo,

Esteban Basterretxea

Presidente EASO SBT

 


Comparte en: