<%=Club.Nombre %>

DIA INTERNACIONAL CONTRA L'HOMOFÒBIA, LA TRANSFÒBIA I LA BIFÒBIA


El Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia ,

cal denunciar la discriminació de la qual són objecte les persones amb preferències sexuals diferents a les convencionals

com és el cas dels homosexuals, els transsexuals, els bisexuals i les lesbianes a tot el món.

 


Comparteix a: