<%=Club.Nombre %>

EL FUTBOL BASE TORNA AMB LA NOVA NORMALITAT


Aquest dimarts, s'han iniciat els primers entrenaments de pretemporada pels equips de la base. Uns entrenaments que segueixen totes les pautes i protocols sanitaris.

Aquí en teniu un breu resum:

REQUISITS PREVIS PER A PODER ASSISTIR ALS ENTRENAMENTS

 • No tenir la malaltia o una simptomatologia referida a la COVID-19.
 • No haver conviscut o estat en contacte estret amb positiu confirmat de COVID-19 o símptomes compatibles en els 14 dies anteriors.
 • Tenir el calendari de vacunes actualitzat.
 • No tenir malestar general.
 • No tenir dificultats per respirar.
 • No tenir descomposició.
 • No tenir quadre infecciós.

MESURES A L’ASSISTIR ALS ENTRENAMENTS

 • Venir canviats de casa
 • Bossa personalitzada per portar-hi l’aigua i tot el material per entrenar.
 • Prendre’s la temperatura a l’entrar al recinte (si és superior a 37º no es podrà accedir) i rentar-se les mans gel hidroalcohòlic a l’entrada i sortida de les instal·lacions.
 • Guardar la distància de seguretat quan no es produeixi l’entrenament i ús obligatori de la mascareta en tot el recinte, excepte en la pràctica esportiva.
 • Si es presenta simptomatologia Covid-19 entrenant, el jugador/a haurà de marxar a casa immediatament i haurà de fer les proves PCR pertinents. És important assenyalar que, a dia d’avui, la presencia de simptomatologia en un membre del grup, no suposa l’aïllament preventiu de tots els membres fins saber el resultat de la prova.
 • Les famílies no podran entrar al recinte esportiu durant els entrenaments.

ACTUACIONS ABANS I DURANT L’ACTIVITAT

ABANS

 • Fora de la instal·lació es reuniran amb el seu grup de pertinença i accediran al recinte tots junts.

DURANT

 • Els esportistes no podran tocar el material amb les mans (excepte els porters).
 • No es poden intercanviar pilotes.
 • L’esportista es mantindrà amb el seu grup de convivència.
 • Es recomana no escopir ni tirar aigua al terra en les zones de treball.
 • No es pot compartir aigua o elements d’hidratació.
 • No es poden fer celebracions amb els companys.

ELEMENTS DE SEGURETAT I HIGIENE DELS RESPONSABLES

 • Els entrenadors hauran d’anar amb mascareta tota l’estona.
 • Només manipularan el material els monitors o entrenadors.
 • Es vetllarà per treballar salutacions alternatives que permetin reduir la distància emocional entre els diferents membres del grup de convivència.
 • Els grups de treball seran de com a màxim 10/11 jugadors/es i 2 entrenadors/res.

CONTROL D’ACCÉS

El control d’accés al recinte és farà seguint el següent procediment:

 1. Els acompanyants deixaran els esportistes a l’accés del recinte.
 2. L’esportista es dirigirà al seu grup de referència, després de netejar-se les mans i de que els hi hagin pres la temperatura, es dirigiran a l’interior del camp i ocuparà l’espai que tingui assignat.
 3. Deixarà la bossa en un espai destinat a aquesta funció. Les bosses personals no han d’estar en contacte.
 4. Es procedirà a començar l’entrenament.

ALTRES CONSIDERACIONS

 • Es podran utilitzar ‘petos’, però s’hauran de lliurar als jugadors/es i s’ha de tractar com a roba pròpia (Tota la setmana el mateix).
 • D’acord amb el Patronat Municipal d’esports es realitzaran les mesures de neteja i desinfecció pertinents en els moments que es considerin oportuns seguint els preceptes normatius.
 • Les famílies no es poden quedar als entrenaments ni al voltant del recinte ni per les immediacions de les instal·lacions.
 • Quan es facin activitats de presentació, distribució o explicació de les diferents situacions, es mantindrà en tot moment la distància de seguretat.
 • Qualsevol persona del Club que estigui al recinte anirà tota l’estona amb la mascareta posada.

*En cas que un nen presenti situacions descrites anteriorment durant l’entrenament:

 1. Ubicar a la persona afectada en un espai separat i d’ús personal.
 2. Col·locar a la persona afectada i a l’acompanyant una mascareta quirúrgica.
 3. Contactar amb la família per tal que vinguin a buscar-la.
 4. La persona encarregada d’atendre l’esportista que presenti simptomatologia serà sempre l’entrenador amb coordinació o amb el responsable/es de les mesures de seguretat, higiene i salut assignat/s.

* Un cop la família vingui a buscar l’esportista, s'informarà de l’obligació de notificar aquests símptomes al seu Centre d'Atenció Primària (CAP) o bé als telèfons del CatSalut (061).


Comparteix a: