<%=Club.Nombre %>

CARTA A LES FAMÍLIES PER L'INICI DE TEMPORADA


1. Benvinguda
• El CFIgualada dona la benvinguda a totes les noves famílies, així com a nous tècnics i jugadors ; desitgem que , en el CFIgualada, us hi trobeu com a casa.
• Tanmateix agrair, molt sincerament, a les famílies que continuen, un anys més, entre nosaltres, la seva confiança vers el Club. Esperem seguir essent mereixedors de la mateixa.
• I a totes les persones que aquest any ja no continuen al Club, per una u altre raó, desitjar-los el millor tant esportivament com personalment
2. Inici Entrenaments Futbol Base Formatiu
• Com sabeu estem en uns temps de molta incertesa; aquesta també és present en el futbol.
• Ara be, la vida ha de continuar, amb una nova normalitat, però cal que els nois i noies segueixin practicant esport; amb l´esport hi trobem tant la formació esportiva com la formació en valors; cal que ens seguim interrelacionant, amb les mesures de precaució que calgui.
• Cal dir que el CFIgualada ha celebrat el Campus d´estiu, recentment, amb un resultat molt satisfactori, també en les mesures sanitàries.
• Es per això que, a principis de Setembre, iniciarem els entrenaments com estava previst. Ara be, caldrà aplicar les mesures que, en cada moment, pertoquin.
o Inicialment seran les següents:
1. Els nois i noies hauran de venir canviats de casa, fins a nou avís; ( no utilització de vestidors)
2. Els nois i noies hauran de venir amb la mascareta corresponent i sols se la podran treure en entrar al terreny de joc.
3. Els nois i noies hauran de venir amb una bossa, personalitzada, on hi portaran la seva aigua i altres estris que necessitin.
4. A l´entrada i sortida, els nois i noies s´hauran de rentar les mans amb solució hidroalcohòlica, que proporcionarà el Club en un lloc especificat.
5. Es procurarà, que mentre no siguin en el terreny de joc, els nois i noies guardin les distàncies prudents; i en el terreny de joc es procurarà els mínims contactes possibles que no siguin derivats dels propi joc.
6. En el cas de que un noi o noia presentin febre o simptomatologia propera al Covid, haurà de marxar a casa immediatament, i li hauran de fer les probes PCR pertinents; si el resultat es negatiu no es farà res al grup; en el cas de resultat positiu s´haurà de procedir d’acord al protocol establer a tal efecte ( per la Generalitat de Catalunya). Es important assenyalar que, a dia d´avui, el tenir febre d´un membre d´un grup, no suposa l’aïllament preventiu del mateix, fins que es tingui la certesa del resultat negatiu ( així ens ho han comunicat a dia d´avui), Tot i que , el CFIgualada , sempre, serà atent a tots els protocols que es vagin indicant.
7. Les famílies no podran entrar, com ja era habitual, al recinte d´entrenaments; si que es podran esperar, amb les mesures sanitàries adients en les zones reservada a tal efecte : espai a tribuna habilitat , grada i bar.
a. Mascareta
b. Rentat de Mans
c. Mantenir distàncies
• A dia d’avui, encara no es coneixen els calendaris de les competicions definitius.
• Aquest han de ser confirmats a l´assemblea del 20 d’Agost ( Assemblea FCF) ; un cop siguin confirmats, cada família rebreu la data d´inici del vostre equip. Però com a màxim serà la primera setmana de Setembre, com ja esmentat.
• Pel que fa al Club, totes les activitats i serveis es duran a terme com sempre; si hi ha alguna variació, durant la temporada, s´informarà oportunament per adaptar-nos a la “nova normalitat” de cada moment.

Horaris d´Atenció a les Famílies
Les persones del Club intenten, dia a dia, donar el millor servei possible perquè els objectius esportiu i de formació en valors s´acompleixin.
Totes les persones han de poder estar a disposició de les famílies que ho desitgin.
Es per això que us presentem horaris / e-mails / telèfons per tal de poder contactar amb cada persona.
➢ Junta Directiva:
o Enviar e-mail a gerencia@cfigualada per tal de convenir una trobada.
➢ Gerencia:
o Atenció directa urgent:
▪ De dilluns a divendres de: 17 a 20 hores.
o Amb cita prèvia:
▪ Enviar e-mail a gerencia@cfigualada per tal de convenir una trobada.
➢ Serveis de Psicologia Esportiva:
o Atenció directa urgent:
▪ Contactar amb oficines Club
o Amb cita prèvia:
▪ Enviar e-mail a info@cfigualada per tal de convenir una trobada.
➢ Fisioteràpia:
o El jugadors/res disposen de servei diari de Fissio; també els caps de setmana.
o Els horaris seran exposat a les cartellera del Club a partir d’inicis de Setembre; i us seran enviats properament.
➢ Atenció Famílies i Administració:
o Atenció directa urgent:
▪ De dilluns a divendres de: 17 a 20 hores.
o Amb cita prèvia:
▪ Enviar e-mail a info@cfigualada per tal de convenir una trobada.
➢ Coordinació esportiva Etapa:
o A cada coordinador de l´etapa corresponen.
o Atenció directa urgent:
▪ Hi podeu contactar via el vostre entrenador o directa al coordinador d´etapa.
o Amb cita prèvia:
▪ Enviar e-mail a info@cfigualada per tal de convenir una trobada.
➢ Coordinació General:
o Atenció directa urgent:
▪ De dilluns a divendres de: 18 a 21 hores.
o Amb cita prèvia:
▪ Enviar e-mail a info@cfigualada per tal de convenir una trobada.
 


Comparteix a: