<%=Club.Nombre %>

ALIANÇA ESTRATÈGICA CD LUGO-CF IGUALADA


El CD Lugo i el CF Igualada acorden una aliança estratègica per a implementar el seu treball de futbol formatiu.

Tots dos clubs sumaran eines per a la detecció i desenvolupament del talent.

El Club Esportiu Lugo i el Club de Futbol Igualada han arribat a una aliança estratègica per treballar units en un pla de col·laboració sinèrgica, tant en el prisma institucional, com en l'àmbit esportiu, i dins aquest, abordant l'espai més específic del futbol formatiu.
Una unió que pretén aportar elements de valor per ambdues parts. De la banda albivermella, tota l'experiència pel que fa a processos, metodologia i gestió es refereix, acumulats després de deu temporades consecutives a la Lliga Smartbank; i de la banda blava, entre altres aspectes, la seva fantàstica implantació al futbol base de Catalunya, i la seva reconeixible entitat a través de les vies de treball i millora desenvolupades en un creixement constant com a club destacat.

Tino Saqués, president del CD Lugo, valorava així la relació entre les dues entitats: "És un acord estratègic entre dos clubs distants en el pla
geogràfic, però molt propers en el concepte que treballem sobre diferents processos. Les nostres línies s'apropen pel que fa a la feina, tots dos busquem una formació esportiva d'alt nivell, amb plans de suport a el jugador en la seva etapa de major rendiment, buscant que prevalguin els grans valors que pot aportar l'esport per al desenvolupament de tota una vida. "

"Busquem que el CF Igualada sigui els nostres ulls a Catalunya, tant en el futbol base formatiu, amb els seus més de 500 joves inscrits, com en el d'alt rendiment. Les nostres adreces esportives buscaran punts de treball comú, per traçar vies de desenvolupament per l'esportista, que apropin
potencials talents a la Lliga Smartbank. Ja hem visitat en diferents ocasions les instal·lacions del club, Les Comes, així com membres del CF Igualada ens han visitat al Anxo Carro, per compartir experiències i informacions. "

"Estem molt contents amb aquest acord, el qual ve precedit d'una fantàstica relació personal i professional entre els presidents. Sr. Francesc Jorba viu el futbol d'una manera semblant a la meva, i la seva presència ha estat part essencial en aquest acord" "Per al CD Lugo, Igualada és una ciutat especial. D'entrada, va ser la primera de país en patir de manera més evident les complicacions derivades de la COVID-19, i va constituir un exemple per a tots nosaltres. D'altra banda, hem interaccionat a través de diferents persones relacionades amb aquesta col·laboració, com en el cas d'en Marc Sellarès, professional sumat els últims mesos de la passada campanya al nostre club, i que va ser una peça més per al gran assoliment de la permanència. De la mateixa manera, recordo que un igualadí va formar part del nostre equip durant diverses temporades. Adrià Carmona va deixar la seva empremta com a persona i com a jugador, deixant un gran record a la nostra ciutat "

Per la seva banda, el president de l'CF Igualada, Francesc Jorba, apuntava que: "Des del CF Igualada volem agrair molt sincerament al CD Lugo aquest acord estratègic, basat en la formació, els valors i l'oportunitat per a molts joves de tenir més opcions de formar part de el futbol professional " "Un acord que posa de manifest que, compartint valors, les distàncies físiques, i de relació, s'acosten molt."

Ara ens toca, doncs, treballar i créixer junts en la formació d'esportistes i persones. Treball que pilotaran, principalment, les seccions de gestió esportiva de tots dos clubs. "Alvibermellos" i "Blaus", és hora de Sachar "Amb aquesta aliança, els dos clubs ja comencen a treballar de la mà per implementar els diferents plans que es troben en el full de ruta de la col·laboració.

-----

El CD Lugo y el CF Igualada alcanzan una alianza estratégica para implementar su trabajo de fútbol formativo.

Ambos clubes sumarán herramientas para la detección y desarrollo del talento.

El Club Deportivo Lugo y el Club de Fútbol Igualada han alcanzado una alianza estratégica para trabajar unidos en un plan de colaboración sinérgica, tanto en el prisma institucional, como en el ámbito deportivo, y dentro éste, abordando el espacio más específico del fútbol formativo.
Una unión que pretende aportar elementos de valor por ambas partes. Del lado albivermello, toda la experiencia en cuanto a procesos, metodología y gestión se refiere, acumulados tras diez temporadas consecutivas en Liga Smartbank; y del lado azul, entre otros aspectos, su fantástica implantación en el fútbol base de Cataluña, y su reconocible entidad a través de las vías de trabajo y mejora desarrolladas en un crecimiento constante como club destacado.

Tino Saqués, presidente del CD Lugo, valoraba así la relación entre ambas entidades: "Es un acuerdo estratégico entre dos clubes distantes en lo
geográfico, pero muy próximos en el concepto que trabajamos sobre diferentes procesos. Nuestras líneas se acercan en lo que al trabajo dispuesto se refiere, ambos buscamos una formación deportiva de alto nivel, con planes de apoyo al jugador en su etapa de mayor rendimiento, buscando que prevalezcan los grandes valores que puede aportar el deporte para el desarrollo de toda una vida."

"Buscamos que el CF Igualada sea nuestros ojos en Cataluña, tanto en el fútbol base formativo, con sus más de 500 jóvenes inscritos, como en el de alto rendimiento. Nuestras direcciones deportivas buscarán puntos de trabajo común, para trazar vías de desarrollo para el deportista, que acerquen
potenciales talentos a La Liga Smartbank. Ya hemos visitado en diferentes ocasiones las instalaciones del club, además de su casa, Les Comes, así como miembros del CF Igualada nos han visitado en el Anxo Carro, para compartir experiencias e informaciones."

"Estamos muy contentos con este acuerdo, el cual viene precedido de una fantástica relación personal y profesional entre los presidentes. el Sr. Francesc Jorba vive el fútbol de una manera similar a la mía, y su presencia ha sido parte esencial en este acuerdo” "Para el CD Lugo, Igualada es una ciudad especial. De entrada, fue la primera del país en sufrir de manera más evidente las complicaciones derivadas del COVID-19, y constituyó un ejemplo para todos nosotros. Por otro lado, hemos interaccionado a través de diferentes personas relacionadas con esta colaboración, como en el caso de Marc Sellarės, profesional sumado en los últimos meses de la pasada campaña a nuestro club, y que fue una pieza más para el gran logro de la permanencia. De la misma manera, recuerdo que un igualadino formó parte de nuestro equipo durante varias temporadas. Adrià Carmona dejó su impronta como persona y como jugador, legando un gran recuerdo en nuestra ciudad”

Por su parte, el presidente del CF Igualada, Francesc Jorba, apuntaba que: “Desde el CF Igualada queremos agradecer muy sinceramente al CD Lugo este acuerdo estratégico, basado en la formación, los valores y la oportunidad para muchos jóvenes de tener más opciones de formar parte del fútbol profesional” “Un acuerdo que pone de manifiesto que, compartiendo valores, las distancias físicas, y de relación, se estrechan mucho.

Ahora nos toca, pues, trabajar y crecer juntos en la formación de deportistas y personas. Trabajo que pilotarán, principalmente, las secciones de gestión deportiva de ambos clubes. "Alvibermellos" y "Azules", es hora de Sachar “ Con esta alianza, ambos clubes ya empiezan a trabajar de la mano para implementar los diferentes planes que se hallan en la hoja de ruta de la colaboración.

 


Comparteix a: