<%=Club.Nombre %>

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA


El CF Igualada convoca a tots els seus socis a l"Assemblea General Ordinària, que se celebrarà a la Sala de Video del Club, sota la tribuna de l'estadi.

L'acte tindrà lloc el divendres 30 de Juliol, a les 19:00 hores.

Hi poden assistir:

a) Amb dret a vot, tots els socis al corrent de pagament.

b) Com és costum d'aquesta junta, l'acte és també obert a tots els Pares, Mares i Tutors legals de jugadors/es, i a tècnics del Club.

Ordre del dia:

1) Lectura i aprovació, si s'escau, de l"acte de l'assemblea anterior (2020/2021).

2) Presentació llistat actualitzat de socis.

3) Proposta campanya Socis i Col.laboradors familia blava temporada 21/22.

4) Exposició activitats realitzades temporada 20/21.

5) Presentació tancament pressupost temporada 20/21, i la seva aprovació si s'escau.

6) Presentació organigrama club temporada 21/22.

7) Presentació proposta activitats temporada 21/22.

8) Presentació proposta pressupost temporada 21/22, i la seva aprovació si s'escau.

9) Explicacions temes relacionats amb Assemblea FCF celebrada recentment a Blanes.

10) Proposta estudi modificació estatutària.

11) Proposta creació Associació Families Blava.

12) Precs i preguntes.

 


Comparteix a: