<%=Club.Nombre %>

PREINSCRIPCIÓ 23-24

Els camps marcats amb asterics son obligatoris complimentar.

Al  camp "DOMICILIO"  es te que especificar el nº de Portal  y el numero de planta y pis.

Als documents adjunt  "DNI"  es te que incorporar las dues caras (anverso y reverso) pero amb un unic arxiu be en PDF o WORD, en cas d'adjuntar sols una part es retornara la preinscripció

Aquesta preinscripció sera efectiva en el moment que el club informe al sol·licitant la seva adhesió al mateix després de realitzar la comprovació de la documentació que se li sol·liciti amb posterioritat a la preinscripció, aixis com els que siguin necessaris per la tramitació de la corresponent llicència del jugador en l'FCF o Consells Esportius, a més se li podrá requerir la realització de diferents proves tant fisiques com d'aptitud per a la practica del futbol.

 


DADES PERSONALS
Nom *
Cognoms *
Data de naixement *
NIF/Nº Identificació *
Telèfons *
Domicili *
Localitat *
Codi postal *
Correu electrònic *
Nacionalitat *
DADES FAMILIARS
Nom i cognoms del pare *
Nom i cognoms de la mare *
NIF/Nº Identificació del pare *
NIF/Nº Identificació de la mare *
Telèfon pare *
Telèfon mare *
Data naixement pare
Data naixement mare
Correu electrònic pare *
Correu electrònic mare *
ALTRES DADES
Talla roba *
Nombre de calçat *
Club d'origen *
Lloc de naixement *
Número targeta sanitària *
Germans al Club *
Comentaris
INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Escola / IES *
Curs *
Codi Postal / Poblacio *
Beca *
Llicençia
Contrasenya Portal Federat
Celiac *
Disponabilitat de vehicle *
Adjunteu els següents documents - Grandària màxima per document: 4MB
DNI / NIE DEL JUGADOR *
anvers i revers
DNI / NIE DEL PARE *
anvers i revers
DNI / NIE DE LA MARE *
anvers i revers
TARJETA SANITARIA *
FOTOGRAFIA DEL JUGADOR *

Connecta amb nosaltres

Segueix-nos a les nostres xarxes socials