<%=Club.Nombre %>

Protecció de dades

Protecció de dades

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable del tractament: C.F. SANTA EUGENIA

Finalitat: registre de persones inscrites a les activitats o serveis organitzats per C.F. Santa Eugenia, gestió d’inscripcions i enviament d’informació relacionada amb les activitats i serveis.  

Legitimació: compliment d’una relació contractual per la prestació de serveis. 

Destinataris: les dades es comunicaran a l’Administració.

Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a C.F. Santa Eugenia

Política Protecció de Dades

Informació detallada sobre tractament de dades personals

Qui és el responsable del tractament de les dades?

C.F. SANTA EUGENIA, CIF G17586132, domicili fiscal C/ Enric Marques i Ribalta, núm. 1ª, de Girona (CP 17006 ), telèfon 644676486 , adreça electrònica administració@cfsantaeugenia.com .

Amb quina finalitat es tracten les dades?

C.F. Santa Eugenia tracta les dades de les persones que s’inscriuen a activitats o serveis organitzats per C.F. Santa Eugenia a fi i efecte de gestió d’inscripcions, identificació dels participants i  enviament d’informació relacionada amb les activitats o serveis. També s’utilitzen amb finalitats administratives, comptables i fiscals.

Quant de temps es conserven les dades?

Les dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació de prestació de serveis i, almenys, durant els quatre exercicis fiscals posteriors, en compliment de la normativa fiscal.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades?

Les dades que són objecte de tractament són necessàries per fer possible el registre d’inscripcions i identificació de les persones inscrites. Sense aquestes dades no seria possible efectuar l’alta. Es tracten les dades en el context d’una relació contractual.  

A qui es comuniquen les dades?

Les dades es comunicaran a l’administracións.

Quins són els drets de les persones interessades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si C.F. Santa Eugenia està tractant dades personals que la concerneixen, o no ho està fent. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o sol·licitar- ne la supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir, sempre i quan una norma no obligui a conservar-les. En determinades circumstàncies els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades com a garantia dels seus drets.

Com es poden exercir o defensar els drets?

Mitjançant un escrit adreçat a C.F. Santa Eugenia, domicili al C/ Enric Marques i Ribalta, núm. 1A de Girona (CP 17006). També mitjançant missatge de correu electrònic a administració@cfsantaeugenia.com  indicant en tots els casos “Protecció de dades”. Si una persona considera que els seus drets no s’han atès adequadament, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apd.cat).


Comparteix a:

  • X (Twitter)