<%=Club.Nombre %>

Inscriu-te

Estimades famílies,

En breu posarem en marxa la temporada 2020-2021. Sabem d’on venim i que ens trobem davant d’una temporada molt complicada marcada per la incertesa. Tot i això creiem que hem de mirar endavant sempre amb la responsabilitat que marca el moment.

Des de la direcció esportiva s’ha treballat per conscienciar i preparar una temporada que serà diferent però que ha de garantir el dret a fer l’esport que ens agrada i, alhora, enriquir-nos de tot el que aquest ens aporta. Entre totes i tots i amb un esperit constructiu ho aconseguirem.

Segur que en el 60è aniversari de la nostra entitat començaran a arribar bones notícies que alimentaran les esperances d’uns temps millors.

FORMULARI JUGADORS/ES NOUS


INSCRIPCIÓ JUGADORS/ES 2020-2021

Respecte a l’inici dels entrenaments, tant els antics jugadors com els nous jugadors, per poder formar part dels mateixos haureu d’omplir el formulari corresponent i signar així la declaració responsable respecte al COVID -19.

A finals d’agost, abans de començar els entrenaments, us facilitarem el protocol d’higiene i seguretat que redactarem en funció de les pautes marcades des de la Generalitat i segons la reunió que mantindrem amb el responsable de la instal.lació i la consergeria. 

En aquest enllaç us deixem un document amb tota la informació de la temporada però si necessiteu atenció personalitzada aquesta es podrà fer a través de cita prèvia o atenció telefònica al 692 73 07 16 en horari de 17:15 a 20:15 a partir del dilluns 24 d’Agost.


Estimadas familias,

En breve pondremos en marcha la temporada 2.020-2.021. Sabemos de dónde venimos y que nos encontramos ante una temporada muy complicada marcada por la incertidumbre. Sin embargo creemos que tenemos que mirar adelante siempre con la responsabilidad que marca el momento.

Desde la dirección deportiva se ha trabajado para concienciar y preparar una temporada que será diferente pero que debe garantizar el derecho a hacer el deporte que nos gusta y, a la vez, enriquecernos de todo lo que este nos aporta. Entre todas y todos y con un espíritu constructivo lo conseguiremos.

Seguro que en el 60 aniversario de nuestra entidad comenzarán a llegar buenas noticias que alimentarán las esperanzas de unos tiempos mejores.

FORMULARIO JUGADORES/AS NUEVOS


INSCRIPCIÓN JUGADORES/AS 2020-2021

Respecto al inicio de los entrenamientos, tanto los antiguos jugadores como los nuevos jugadores, para poder formar parte de los mismos deberá rellenar el formulario correspondiente y firmar así la declaración responsable respecto al Covidien -19.

A finales de agosto, antes de comenzar los entrenamientos, le facilitaremos el protocolo de higiene y seguridad que redactaremos en función de las pautas marcadas desde la Generalitat y según la reunión que mantendremos con el responsable de la instalación y la conserjería .

En este enlace os dejamos un documento con toda la información de la temporada pero si necesita atención personalizada ésta se podrá hacer a través de cita previa o atención telefónica al 692 73 07 16 en horario de 17:15 a 20:15 a partir del lunes 24 de Agosto.

 

 

 

 

 

 


Comparteix a: